สู่ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาทางทะเลและ
เทคโนโลยีชีวภาพฝั่งทะเลอันดามัน

 

ยินดีต้อนรับสู่ สาขาชีววิทยา

หลักสูตรชีววิทยาได้ปรับปรุงเพื่อให้ตอบรับต่อความต้องการของท้องถิ่น โดยได้มีการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นด้านชีววิทยาและชีววิทยาทางทะเล  สามารถอ่านรายละเอียดการเรียนได้ที่หน้าหลักสูตร.....

ยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน

 

เรื่องราวชาวชีววิทยา

ออกภาคสนามแนวหญ้าทะเลป่าคลอก

 

 

 

อ่านข่าวกิจกรรมทั้งหมด.....

 

 

เรื่องราวน่าสนใจจากอินเตอร์เนท

Coelacanth ปลาดึกดำบรรพ์ที่ยังไม่สูญพันธุ์