ยินดีต้อนรับสู่ สาขาชีววิทยาประยุกต์

ทุนการศึกษา

 

Jame Cook University ปี 2553 [อ่านรายละเอียด]

รับสมัครสอบชิงทุนโครงการ Work & Travel 2011 in USA (ทุน Worantex Work & Travel in USA รุ่นที่ 4) [อ่านรายละเอียด]
 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

ปี 2554

โครงการพัฒนาทักษะการว่ายน้ำและการช่วยชีวิตเบื้องต้น [ภาพกิจกรรม]

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านนิเวศวิทยาสัตว์ป่าและป่าไม้ [ภาพกิจกรรม]

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคนิคดีเอ็นเอ [ภาพกิจกรรม]